Overzicht tarieven bewindvoering en curatele 2014

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% B.T.W.

Tarieven bewindvoering
Dienst Tarief
Intaketarief (eenmalig) alleenstaande € 409,59
Intaketarief (eenmalig) gezin € 491,50
   
Maandtarief alleenstaande €   89,84
Maandtarief gezin € 107,81
Ontruiming € 338,20
Beëindiging bewindvoering (eenmalig) € 194,21
Uurtarief meerwerk €   67,16
Tarieven curatele
Dienst Tarief
Intaketarief (eenmalig) € 614,08
Maandtarief € 134,82
   
Ontruiming € 338,20
Beëindiging curatele (eenmalig) € 194,21
Uurtarief meerwerk €   67,16

N.B. de tarieven voor bewindvoering en curatele worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en worden jaarlijks geïndexeerd.

Mogelijke vergoeding van de kosten

Heeft u een laag inkomen dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de kosten voor bewindvoering en curatele door een beroep te doen op de bijzondere bijstand (WWB). Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente waarin u woont.